Växtgaranti och Reklamation

Etablerings/växtgaranti


För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska få en frisk och sortäkta planta.


Etableringsgaranti gäller fleråriga växter såsom prydnadsträd, buskar, häckplantor, barrväxter rododendron, azaleor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar.


Om du misslyckas med någon växt, trots att du följt våra planteringsråd och skötselanvisningar, skall du låta växten/växterna stå och kontakta oss.


Reklamation omfattar inte perenner, krukväxter och sommarblommor.


Reklamationen gäller inte växter

  • Som är prisnedsatta
  • Skadats vid transport eller plantering
  • Fått bristfällig eller felaktig skötsel, som t.ex. felaktig vattning/placering
  • Som planterats i kärl, krukor eller liknande
  • Som efter plantering fått sjukdomar, skadedjurs- eller viltangrepp
  • Som drabbats av vinterskador eller tjältorka
  • Vintergröna växter som planterats efter sista september, då de ofta får vinterskador
  • Vissnesjuka på storblommig klematis
  • Buxbom som drabbats av buxbomsjuka, svampsjuka Cylindrocladium buxicola efter plantering


Det är viktigt att plantering av växter och skötsel under etableringen utförs på rätt sätt. Känner du dig osäker så kontakta oss på butik@gronkvistblommor.se eller 0431-73300 ( välj butik Båstad).


Om inte plantering eller skötsel under etableringen sker på rätt sätt, eller med rätt förutsättningar täcks inte växten av vår etableringsgaranti.


Vid reklamation skall alltid giltigt kassakvitto och planta/plantor visas upp. 


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och färgavvikelser på skyltmterial och etiketter.

Reklamation


Snittblommor: Inom 24 timmar

Krukväxter: Inom 72 Timmar


Vid eventuell reklamation måste du alltid ta med dig blomman och giltigt kassakvitto.


253 Terry Francois Street, San Francisco, CA 74059  |  1-800-000-0000

Copyright @ All Rights Reserved